• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

“ตรัง...ยุทธจักรความอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรัง” ประจำปี 2562

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 5 ก.ย. 2562 อ่าน [96]

...

(4 ก.ย.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  พร้อมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ตรัง...ยุทธจักรความอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรัง” ประจำปี 2562 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2562 ณ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง

          จังหวัดรัง เป็นเมืองที่มีเสน่ห์และความหลากหลายทั้งในด้านการท่องเที่ยว ขนมธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิต โดยเฉพาะจุดเด่นทางด้านอาหารที่มีความหลากหลายและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ รวมทั้งอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เช่น หมูย่างและขนมเค้กที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมาจนถึงปัจจุบัน หมูย่างเมืองตรังนั้นได้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดตรังมาอย่างยาวนาน ด้วยรสชาติที่อร่อย มีสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ตกทอดมาหลายชั่วอายุคน เช่นเดียวกับขนมเค้กจังหวัดตรังในวันนี้ มิใช่เป็นเพียงสินค้าที่บริโภคในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นสินค้าประจำจังหวัดที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ เป็นของฝากที่ผู้มาเยือนแล้วไม่ได้รับประทานขนมเค้กและหมูย่าง ถือว่ามาไม่ถึงเมืองตรัง จนสามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าหมูย่างและขนมเค้กของจังหวัดตรัง เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและรสชาติความอร่อย

          ในโอกาสที่ภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดตรัง ได้มีการจัดงาน "ตรัง...ยุทธจักรความอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรัง” ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ และรายได้แก่ประชาชนแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  เพื่อเป็นการกระจายโอกาส กระจายรายได้ให้กับท้องถิ่น ตามแคมเปญ Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์