• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์จังหวัดตรัง นำผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select ตามโครงการส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select ปีงบประมาณ 2562 เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์

สำนัสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 27 ส.ค. 2562 อ่าน [90]

...

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง นำผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select ตามโครงการส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select ปีงบประมาณ 2562 เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งจังหวัดตรัง มีร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select ประจำปี 2562 จำนวน 1 ร้าน จาก 225 ร้านทั่วประเทศ คือ ร้านมหาสมุทรคาเฟ่ ทั้งนี้ Thai SELECT เป็นตราสัญลักษณ์ที่มอบให้แก่ร้านอาหารไทยภายในประเทศและในต่างประเทศ ที่ปรุงอาหารรสชาติไทย มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายการอาหารทั้งหมด ตกแต่งบรรยากาศร้านอาหารแบบไทย หรือส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทย และใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารไทย มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนร้านอาหาร Thai SELECT ประกอบด้วย 6 หมวด ได้แก่ รสชาติอาหาร วัตถุดิบ สุขอนามัย รายการอาหาร การตกแต่งร้านภายนอก/ภายในและบรรยากาศร้าน และการบริการ ซึ่งร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์จากกระทรวงพาณิชย์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน Mobile Application: Thai SELECTวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง นำผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select ตามโครงการส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select ปีงบประมาณ 2562 เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งจังหวัดตรัง มีร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select ประจำปี 2562 จำนวน 1 ร้าน จาก 225 ร้านทั่วประเทศ คือ ร้านมหาสมุทรคาเฟ่ ทั้งนี้ Thai SELECT เป็นตราสัญลักษณ์ที่มอบให้แก่ร้านอาหารไทยภายในประเทศและในต่างประเทศ ที่ปรุงอาหารรสชาติไทย มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายการอาหารทั้งหมด ตกแต่งบรรยากาศร้านอาหารแบบไทย หรือส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทย และใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารไทย มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนร้านอาหาร Thai SELECT ประกอบด้วย 6 หมวด ได้แก่ รสชาติอาหาร วัตถุดิบ สุขอนามัย รายการอาหาร การตกแต่งร้านภายนอก/ภายในและบรรยากาศร้าน และการบริการ ซึ่งร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์จากกระทรวงพาณิชย์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน Mobile Application: Thai SELECT

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์