• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายข้าวเหนียวจังหวัดตรัง

ประชาชาติธุรกิจ 3 ก.ย. 2562 อ่าน [76]

...

วันนี้ (26 ส.ค.  62) นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง ได้ออกติดตามสถานการณ์การจำหน่ายข้าวเหนียวของผู้ประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง  เนื่องจากราคามีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง

     จากการสอบถามผู้ประกอบการค้าข้าวในจังหวัดทราบว่าราคาข้าวเหนียวมีการทยอยปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2562 จากเดิมราคา 1,220-1,280 บาท/กระสอบ เป็น 1,600-1,640 บาท/กระสอบ ส่วนราคาจำหน่ายปลีก ปรับจาก 32-35 บาท/กก. เป็น 42 บาท/กก. ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครพนม และสุรินทร์ เป็นต้น ซึ่งปริมาณข้าวเหนียวยังคงเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในจังหวัด อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการได้ชะลอการขึ้นราคาข้าวเหนียวสำหรับลูกค้า มาระยะหนึ่ง ก่อนปรับขึ้นตามกลไกลตลาด นอกจากนี้ได้สอบถามผู้ประกอบการที่ต้องใช้ข้าวเหนียวเป็นวัตถุดิบ เช่น ร้านอาหารอีสาน ร้านหมูปิ้ง ร้านไก่ทอด แจ้งว่ายังพออยู่ได้และยังคงจำหน่ายข้าวเหนียวในราคาและปริมาณเดิม

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภค และเป็นการป้องปรามผู้ประกอบการมิให้ฉวยโอกาสกักตุนสินค้า และจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร             ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์