• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำส่วนราชการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 23 ส.ค. 2562 อ่าน [78]

...

วันนี้ (22 ส.ค.) ที่โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมมอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 3,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ชุด มอบถุงยังชีพแก่เด็กพิการ จำนวน 4 ราย มอบอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 ชุด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ยังได้มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 96 ชุด

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมคณะเยี่ยมชมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และเยี่ยมชมหน่วยงานที่นำกิจกรรมมาให้บริการประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และพบปะราษฎรที่มาขอรับบริการ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 4 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า การออกหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ประสงค์จะนำบริการของภาครัฐและเอกชน ออกไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่ห่างไกล เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทุก ๆ ด้าน อีกทั้ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้โดยสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์