• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ประชาชาติธุรกิจ 19 ส.ค. 2562 อ่าน [77]

...

(16 ส.ค.) ที่ห้องประชุมลิบง ศาลากลางจังหวัดตรัง นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2562  พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณ ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดตรัง และได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่จัดเก็บและจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดตรัง โดยให้นำเสนอข้อมูลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จัดเก็บ เพื่อขอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณาเพื่อนำขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาระดับชาติต่อไป ซึ่งในวันนี้ได้นำเรื่องพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ การเสนอข้อมูลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเสนอ ลิเกป่า และ ขนมเค้กเมืองตรัง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์