• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 14 ส.ค. 2562 อ่าน [77]

...

(12 ส.ค.2562) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายณัฐพงษ์ เนียมสม นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วง เป็นประธานและร่วมเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาสวมชุดจิตอาสาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากณ คลองปอน บริเวณด้านหลังวัดน้ำผุดใต้ หมู่ที่ 1 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง

          นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในวันนี้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนทุกคนได้พร้อมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” ซึ่งในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 นี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา กิจกรรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เพื่อให้การอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำรักษาความสะอาด กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญ รักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง และที่สำคัญเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์