• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล) ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตรัง ประจำปี 2562 รอบที่ 2

ประชาชาติธุรกิจ 5 ส.ค. 2562 อ่าน [61]

...

          วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์   (นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล) ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตรัง ประจำปี 2562 รอบที่ 2 โดยในช่วงเช้าประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง และในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก เป็นสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในการแปรรูยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เช่น หมอนยางพารา ที่นอนยางพารา ซึ่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และนอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้เทพทาโรถ้ำเลเขากอบ ซึ่งทำการแปรรูปไม้เทพทาโรที่ถือเป็นไม้มงคล เป็นของฝากของที่ระลึก ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์