• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้นำนักการค้าจังหวัดตรัง” ตามโครงการยกระดับสินค้าศักยภาพและพัฒนา ผู้นำนักการค้าจังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 9 ก.ค. 2562 อ่าน [61]

...

วันที่ 6 กรกฏาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร “ผู้นำนักการค้าจังหวัดตรัง” ตามโครงการยกระดับสินค้าศักยภาพและพัฒนา ผู้นำนักการค้าจังหวัดตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างนักการค้าในแต่ละอำเภอในจังหวัดตรัง สามารถต่อยอดวางยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการได้ตรงตามความต้องการของตลาดและส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น    อย่างมีทิศทาง มีผู้ร่วมเข้าอบรมประกอบด้วย นายอำเภอ เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ 10 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการสินค้า ที่มีศักยภาพระดับอำเภอ อำเภอละ 3 สินค้า รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 สินค้า ผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 70 ราย โดยได้รับเกียรติจาก นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์