• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังนำผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน เข้าร่วมการอบรมและเชื่อมโยงการเพิ่มศักยภาพร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่ความยั่งยืนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 21 มิ.ย. 2562 อ่าน [64]

...

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังนำผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน เข้าร่วมการอบรมและเชื่อมโยงการเพิ่มศักยภาพร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่ความยั่งยืนภาคใต้ จังหวัดสงขลา (คู่เชื่อมโยงภาคใต้กับภาคกลาง )ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายใน (นายวิชัย  โภชนกิจ) เป็นประธาน 
   การอบรมและเชื่อมโยงฯ ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของร้านค้าธงฟ้าในเรื่อง (1)การบริหารจัดการสินค้า การเลือกสินค้าเข้าร้าน และแนวทางการสั่งซื้อสินค้า (2) การจัดตกแต่งร้าน การจัดเรียงสินค้า สต็อกสินค้า และแผนผังร้านค้า (3)เทคนิคการเจรจาซื้อขาย และ(4)การจัดทำบัญชีสำหรับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ นอกจากนี้ภายในงานได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้าชุมชนภาคใต้และภาคกลาง โดยจังหวัดตรังมีผู้ผลิตสินค้าชุมชนเข้าร่วมจำนวน 3 ราย ดังนี้(1) น้ำพริกแกงใต้ ตราบ้านสุดา (2)ขี้เด้อแห้ง ณ ตรัง (3)ไข่เยี่ยวม้านกกระทาได้รับความสนใจอย่างมาก มีการทำ MOU ตกลงซื้อและอยู่ระหว่างตกลงหลายราย
 คาดว่าภายหลังการเข้าร่วมอบรมฯ ครั้งนี้การเชื่อมโยง การค้าสินค้าชุมชนระหว่างภาคจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์