• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ผู้ว่าฯ ตรัง แจ้งเตือนประชาชนติดตามสภาวะอากาศและระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะฝนตกหนัก

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 28 มิ.ย. 2562 อ่าน [79]

...

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา      สาธารณภัยจังหวัดตรัง (กอปภ.จ.ตง.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้นที่  จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กอปรกับศูนย์อุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงของวันที่ 14-20 มิถุนายน 2562 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะฝนที่ตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักในระยะนี้

          ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวอีกว่า สำหรับจังหวัดจังหวัดตรัง ตนได้ส่งหนังสือสั่งการไปยังอำเภอทุกแห่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณที่ราบเชิงเขา ที่ราบต่ำ ริมชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยของพื้นที่และบริเวณที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและหินโคลนหล่น เตรียมความพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัย การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัยอีกทางหนึ่ง โดยใช้กลไกของเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน มิสเตอร์เตือนภัย อปพร. ร่วมในการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ให้ประสานหน่วยทหารและเครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน โดยจัดชุดร่วมเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดตอด 24 ชั่วโมง ให้แขวงทางหลวงตรัง แขวงทางหลวงชนบทตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำรวจต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เส้นทางการระบายน้ำ ท่อลอด สะพาน คอสะพาน สิ่งกีดขวางทางน้ำ สิ่งปฏิกูล ในเขตทางที่รับผิดชอบ ให้สามารถระบายน้ำได้ดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไป มา ของประชาชน  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่เวรเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง และหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 – 7521 – 4382 หรือทางสายด่วนสาธารณภัย 1784 และข่ายวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ช่องความพี่ 161.200,162.800 MHz นามเรียกขาน "มรกต” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์