• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์' จับมือ กลุ่มเซ็น ทรัล จัดงาน "มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา"

กระทรวงพาณิชย์ 14 มิ.ย. 2562 อ่าน [71]

...
พาณิชย์' จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล จัดงาน "มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
ดันสินค้าชุมชนเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มพรีเมียม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพ และรักสินค้าไทย คาด!! จบงานฯ มียอดขายไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท และสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท
 
     กระทรวงพาณิชย์ จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล จัดงาน "มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ดันสินค้าชุมชนเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มพรีเมียม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพและรักสินค้าไทย เบื้องต้นนำสินค้า 4 กลุ่ม : อาหารสด อาหารแปรรูป ของใช้ในบ้าน และเสื้อผ้า มาจำหน่ายในราคาสมเหตุสมผลโดยกลุ่มเกษตรกรจากแหล่งผลิตโดยตรง กำหนดจัดงานฯ 2 ครั้ง ในกรุงเทพมหานคร คาดจบงานฯ มียอดขายไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท สร้างรายได้กลับสู่ชุมชนไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท และต่อยอดธุรกิจขยายตลาดให้ชุมชนได้เพิ่มมากขึ้น เริ่มงานฯ ครั้งแรก 13 - 18 มิถุนายน นี้ ณ เซ็นทรัลเวิล์ด
 
     นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ ได้จับมือกับ กลุ่มเซ็นทรัล จัดงาน "มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา ปี 2562" ซึ่งเป็นการจัดงานร่วมกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 (ตั้งแต่ปี 2555) ภายใต้คอนเซป "ฟาร์มอินทาวน์ (Farms in Town)" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้แก่กลุ่มเกษตรกรแต่ละชุมชน โดยเน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ผลักดันให้ชุมชนเกิดการรวมตัวกัน พัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้บริโภค ตลอดจนสามารถขยายตลาดจากชุมชนเข้ามาสู่เมืองใหญ่ ซึ่งสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในระยะยาว"
 
     "การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการนำเสนอสินค้าของแต่ละชุมชนให้เป็นที่รู้จักแล้ว ยังต้องการผลักดันสินค้าชุมชนให้สามารถเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มพรีเมียม พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพและรักสินค้าไทยเพิ่มมากขึ้น โดยได้นำสินค้า 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) อาหารสด กลุ่มผัก/ผลไม้สดคุณภาพเยี่ยม ปราศจากสารพิษและสินค้าออแกนิค 2) อาหารแปรรูป 3) ของใช้ในบ้าน และ 4) เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม โดยสินค้าของทั้ง 4 กลุ่ม มาจาก 48 ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีสำหรับผู้บริโภค และจำหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผลโดยกลุ่มเกษตรกรจากแหล่งผลิตโดยตรง นอกจากนี้ ผู้เข้าเยี่ยมชมงานฯ จะได้พบกับ "ชุมชนต้นแบบ" ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน"
 
     "งานมหกรรมสินค้าชุมชนของเรา ปี 2562 กำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2562 ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ด และ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 กรุงเทพมหานคร โดยคาดว่าหลังจบงานฯ ทั้ง 2 ครั้ง จะมียอดขายไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท สร้างรายได้กลับสู่ชุมชนไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท มีการเชื่อมโยงต่อยอดธุรกิจให้แก่กลุ่มชุมชนในการขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้น และมีการขยายกลุ่มชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง"
 
     "การจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชนของเรา เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานในลักษณะ "ประชารัฐ" เพื่อขยายและยกระดับช่องทางการตลาดแก่สินค้าชุมชนของไทยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ รวมทั้ง เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน"
 
     ปลัดกระทรวงฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า "ขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้าชุมชนของไทยภายในงานมหกรรมสินค้าชุมชนของเรา ทั้ง 2 ครั้ง ซึ่งไม่เพียงแต่ทุกท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสินค้าชุมชนของไทยแล้ว ยังเป็นการช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของกลุ่มเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งกลุ่มเกษตรกรถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ ดังนั้น เมื่อกลุ่มเกษตรกรมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นตามลำดับไปด้วย"
 
     ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล ในการให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขยายช่องทางการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าชุมชนได้โดยง่าย และได้มีการใช้ช่องทางการตลาดของแต่ละองค์กรเป็นศูนย์กลางในการช่วยกระจายสินค้าชุมชนออกสู่ท้องตลาด ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ใช้ช่องทางการกระจายสินค้าผ่านโครงการต่างๆ เช่น ธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ ในส่วนของกลุ่มเซ็นทรัล ใช้ช่องทางการตลาด เช่น ท็อปมาร์เก็ต ท็อปซูเปอร์สโตร์ ท็อปเดลี่ เซ็นทรัลฟู๊ดคอร์ท ไทวัสดุ ฯลฯ ในการกระจายสินค้า ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ แล้วกว่า 150 ชุมชน และมีสินค้ากว่า 2,200 รายการ โดยสามารถสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนได้มากกว่า 1,300 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2563 จะมีชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเป็น 160 - 170 ชุมชน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ"
 
********************************************
ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                               ฉบับที่ 105 / วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์