• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง รับมอบเกียรติบัตร มาตรการลดคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ

ประชาชาติธุรกิจ 29 พ.ค. 2562 อ่าน [62]

...

 วันนี้ (29 พ.ค. 62) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรมาตรการลดคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 53 หน่วยงาน  ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง

          นายอาคม ยุทธนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง กล่าวว่า ตามที่จังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดทำโครงการปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งมีรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2562 ดังนี้ ผลการดำเนินงานปริมาณเฉพาะเดือนเมษายน 2562 ขยะมูลฝอยที่ลดลงร้อยละ 91.69 ผลงานสะสมเดือน มกราคม-เมษายน 2562 90.09 จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ลดลงร้อยละ 91.03 ผลงานสะสม 88.96 จำนวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงร้อยละ 86.62 ผลงานสะสม 83.78 จำนวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลงร้อยละ 100 ผลงานสะสม 99.69 สำหรับตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการ คือ ปริมาณขยะลดลงไม่น้อย 5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดตรังทำได้ 85 เปอร์เซ็นต์ ถุงหูหิ้วหรือพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตัวชี้วัดกำหนดไว้ 10 เปอร์เซ็นต์ ทำได้ 82 เปอร์เซ็นต์ โฟม ตัวชี้วัดกำหนดไว้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการได้ดำเนินการไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์