• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย ร่วมกันเปิดโครงการรับชำระเงินผ่าน QR CODE และกรุงไทย NEXT ธนาคารกรุงไทย

ประชาชาติธุรกิจ 28 พ.ค. 2562 อ่าน [72]

...

  นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย ร่วมกันเปิดโครงการรับชำระเงินผ่าน QR CODE และกรุงไทย NEXT ธนาคารกรุงไทย โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย และผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์อาหารสวัสดิการ 1 ชั้น 2 กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์