• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2562

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 15 พ.ค. 2562 อ่าน [69]

...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณวัดนิโครธาราม (วัดกุฎิใน) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์