• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ผนึกกำลังปั้นเมืองยางพารา ดันมูลค่าส่งออก

ประชาชาติธุรกิจ 19 ก.ย. 2565 อ่าน [3]

...
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนเมืองยางพารา 3 ประเทศ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน สร้างมูลค่าการส่งออก เพิ่มมูลค่าการส่งออกผ่านชายแดน (Border Trade) ไทย-มาเลเซีย

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2565 ที่โรงแรม ทรายลากูน่า ภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โดยเป็นการประชุมร่วมกันในการหาแนวทางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ 3 ประเทศ ในด้านการเกษตรกรและอุตสาหกรรมการเกษตร ด้านอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการเชื่อมต่อการขนส่ง ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการผลิตและให้บริการฮาลาล และด้านพลังงาน
 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ministry of Industry Republic of Indonesia ; MOI) หน่วยงานระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Corridor Implementation Authority ; NCIA) ประเทศมาเลเซีย และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยเป็นการเชื่อมโยงของเมืองยางพารา (Rubber Cities) ของ 3 ประเทศสมาชิก มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมยางพารา ร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาง พร้อมทั้งความร่วมมือด้านงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ยาง ความร่วมมือด้านมาตรฐานและการรับรองผลิตภัณฑ์ยาง การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในวงการยางพารา ตลอดจนความร่วมมือด้านธุรกิจของทั้ง 3 ประเทศ
“จากความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้ Rubber City ของแต่ละประเทศมีศักยภาพในการดำเนินการและขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ลดการแข่งขันกันเองระหว่างเมืองยางพาราแต่ละแห่ง เพิ่มมูลค่าการส่งออกผ่านชายแดน (Border Trade) โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่มีทำเลที่ตั้ง Rubber City ใกล้กัน และคาดว่าราคายางจะเป็นไปในทิศทางที่ดีจากมูลค่าการค้าชายแดนที่เพิ่มสูงขึ้น”

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์