• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดรัง นำคณะทำงานตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด

ประชาชาติธุรกิจ 25 เม.ย. 2562 อ่าน [61]

...

วันที่ 24 เมษายน 2562 คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ได้ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือน เมษายน 2562 สรุปดังนี้


1. บจ.พารากอนอกรีเทค สต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ 166.80 ตัน
2. บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม (โรงงานสกัดฯ) สต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ 54.885 ตัน 
    บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม (ผู้ผลิตไบโอดีเซล บี 100) สต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ 634.432 ตัน
3. บมจ.ล่ำสูง สต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ 4,964.368 ตัน  CPKO (เมล็ดใน) 836.979 ตัน
4. บจ.โอทาโก้  สต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ 136.17 ตัน
5. บจ.พิทักษ์ปาล์มออยล์  สต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ 2,158.33  ตัน  CPKO (เมล็ดใน) 587.965 ตัน
6. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี สต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ 5.888 ตัน
สรุป... ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) คงเหลือทั้งสิ้น 8,120.873 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 414.78 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.38 ปริมาณน้ำมันเมล็ดใน (CPKO) คงเหลือทั้งสิ้น 1,424.944 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 541.228 ตัน คิดเป็นร้อยละ 61.24

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์