• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวเบายอดม่วงตรัง” ครั้งที่ 1/ 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 21 ก.ค. 2565 อ่าน [8]

...
นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวเบายอดม่วงตรัง” ครั้งที่ 1/ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) และพิจารณาร่างคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวเบายอดม่วงตรัง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายภูวนัฐ สมใจ)เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงร่างคำขอขึ้นทะเบียนฯ เพิ่มเติมให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์