• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรังร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และร้านุปเปอร์เชียร์ ซุปเปอร์ค้าส่ง) จัดสัมนา "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่า

สำนักงานพาณิชย์จัหวัดตรัง 12 ก.ค. 2565 อ่าน [8]

...
นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงค์สงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมเปิดงานสัมนา
"ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย" 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าโชวห่วยในประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการต่อยอดพัฒนาสู่การเป็น 
"สมาร์ทโชวห่วย" รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานพันธมิตร 
 
โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมนา และนางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงค์สงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง กล่าวรายงาน
และนายบัณฑิต พิทยาพิศาล กรรมการผู้บริหารบริษัท เมอร์รี่กรุ๊ป จำกัด (ซุปเปอร์เชียร์ ซุปเปอร์ค้าส่ง)
 
สัมนามีการบรรยายในหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจ อาทิเช่น ก้าวถูกพิชิตยอดขาย เปิดมุมมองใหม่ให้โชวห่วยไทยสุดสมาร์ท , ทิศทางธุรกิจโชวห่วยและโอกาสจากวิกฤตโควิด - 19 , เปลี่ยนร้านค้าของคุณให้เป็น "สมาร์ทโชวห่วย" และบัญชีภาษีวางแผนดีก็รวยได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์