• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรัง ห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 5 ก.ค. 2565 อ่าน [5]

...
จังหวัดตรัง ห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภคตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ประกอบด้วย นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง หัวหน้าคณะทำงาน ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย ร้านพุทธรักษา ร้านสินชัยเครื่องพระ ร้านชัยรุ่งเรืองพาณิช ร้านบุญนำเครื่องพระ ร้านศิวกร ห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาตรัง และห้างสรรพสินค้าโรบินสิน ตรัง เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550) ที่กำหนดให้ระบุรายการสินค้า ขนาด ปริมาณ น้ำหนักและราคาของสินค้าแต่ละรายการ ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือ ผู้จำหน่าย วันเดือนปีที่หมดอายุ ราคารวมชุดจัดบรรจุ และกรณีที่มีการนำสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันจนทำให้มีสี กลิ่นหรือรสเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคเนื่องในการใช้หรือสภาพของสินค้านั้น ให้ระบุคำเตือนในฉลากด้วย

ผลการตรวจสอบ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ปิดฉลากถูกต้องตามประกาศฯ ในส่วนของร้านค้าที่จัดชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเองยังปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามประกาศฯ เช่น ไม่ปิดฉลาก หรือสินค้าที่บรรจุในชุดไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในฉลาก ซึ่งคณะทำงานฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฯ ข้างต้นทั้งนี้ หากพบว่าสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมที่จำหน่ายแสดงฉลากไม่ถูกต้อง สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง 0 7521 7144 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง สายด่วน 1569

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์