• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมนำสื่อมวลชน ดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (press tour)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 24 มิ.ย. 2565 อ่าน [11]

...
พาณิชย์ตรัง ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมนำสื่อมวลชน
ดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 
(press tour)
 
นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง
พร้อมด้วย นางสาวโชษิตา สงสีจันทร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด 
ลงพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตร
ในพื้นที่ (press tour) 
ผู้ว่าฯตรัง พาชมสวนทุเรียนดี ที่วังวิเศษ 
 
จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
ณ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(นางบุญรัตน์ ช่วยธานี 
เกษตรกรต้นแบบ) หมู่ที่ 6 ต.วังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้ 
เป็นศูนย์ทำการเกษตรแบบสมผสาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์