• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 16 มิ.ย. 2565 อ่าน [9]

...
จังหวัดตรังตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง ประธานคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดตรัง มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับ ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ดำเนินการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงผลิตไบโอดีเซล รวม 5 แห่ง ได้แก่ 1) บจ.พิทักษ์ปาล์มออยล์ 2) บจ. เอส.พี.โอ.อะโกร 3) บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย) 4) บจ. ตรังน้ำมันปาล์ม และ 5) บจ. พารากอนอกรีเทค
สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ดังนี้
1) CPO จำนวน 4,958.791 ตัน
2) CPKO จำนวน 1,471.029 ตัน
3) ไบโอดีเซล (B 100) จำนวน 464.217 ตัน
4) ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ณ โรงงานสกัดฯ กิโลกรัมละ 9.70 - 9.90 บาท
5) ราคาจำหน่าย CPO กิโลกรัมละ 52.50 - 53.00 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์