• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรังร่วมประชุมกับพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 8 มิ.ย. 2565 อ่าน [7]

...
พาณิชย์ตรังร่วมประชุมกับพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย เพื่อหารือและจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการภาค(งบกระทรวง) ประจำปี 2567
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ข้อความ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์