• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ดำเนินกิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงกระจายมังคุดจังหวัดระนอง ปี 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 6 มิ.ย. 2565 อ่าน [10]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ดำเนินกิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงกระจายมังคุดจังหวัดระนอง ปี 2565

จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดบ้านปากจั่นให้กับผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดตรัง ปริมาณ 1,500 กิโลกรัม มูลค่าการจำหน่าย 37,500 บาท
ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดจังหวัดระนองกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต
โดยสำนักงานฯ ได้ประสานผู้รับซื้อในจังหวัดตรัง และได้รับการสนับสนุนจาก หอการค้าจังหวัดตรัง บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด หน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งผู้บริโภคในจังหวัดตรัง เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์