• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 6 มิ.ย. 2565 อ่าน [8]

...
จังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการจัดการผลไม้ ปี 2565
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. จังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดจังหวัดตรัง พาณิชย์จังหวัดตรัง เกษตรจังหวัดตรัง อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดตรัง และผู้แทนผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง เพื่อรับทราบแนวทางการบริการจัดการผลไม้จังหวัดตรัง ปี 2565 มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565 ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) และพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการผลไม้กรณีราคาตกต่ำ โดยการเชื่อมโยงและกระจายผลไม้ผ่านห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆ เช่น ห้างแมคโคร ห้างซุปเปอร์ชิฟ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เครือข่ายภาคเอกชน (หอการค้า สภาอุตสาหกรรม) ผู้รวบรวมในจังหวัด (ล้ง) จัดสถานที่ให้เกษตรกรนำผลไม้มาจำหน่าย ณ สถานที่ต่างๆ เช่น ห้างโรบินสัน หน้าที่ทำการ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตลาดเกษตรกร ฯลฯ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการตลาดออนไลน์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์