• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 26 พ.ค. 2565 อ่าน [8]

...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง ประธานคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดตรัง มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับ ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ดำเนินการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงผลิตไบโอดีเซล รวม 5 แห่ง ได้แก่ 1) บจ.พิทักษ์ปาล์มออยล์ 2) บจ. เอส.พี.โอ.อะโกร 3) บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย) 4) บจ. ตรังน้ำมันปาล์ม และ 5) บจ. พารากอนอกรีเทค
สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดังนี้
1) CPO จำนวน 5,296.288 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 375.529 ตัน (เม.ย. 65 จำนวน 5,671.817 ตัน) หรือลดลงร้อยละ 6.621
2) CPKO จำนวน 1,153.486 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 536.114 ตัน (เม.ย. 65 จำนวน 617.372 ตัน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.838
3) ไบโอดีเซล (B 100) จำนวน 464.217 ตัน เท่ากับเดือนก่อน
4) ปริมาณผลปาล์มที่รับซื้อ ตั้งแต่ 1-24 พ.ค. 65 จำนวน 60,032.625 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 8,370.575 ตัน (เม.ย. จำนวน 68,403.200 ตัน) หรือลดลงร้อยละ 12.237
5) ปริมาณผลปาล์มที่ใช้ในการผลิต ตั้งแต่ 1-24 พ.ค. 65 จำนวน 58,647.355 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 9,410.435 ตัน (เม.ย. 65 จำนวน 68,057.790) หรือลดลงร้อยละ 13.827
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์