• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรังลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสุกร ของผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอนาโยง

ประชาชาติธุรกิจ 26 พ.ค. 2565 อ่าน [7]

...
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความพูดว่า "???1 กระทรวงพาณปิชยุ่ กระทรว ั ???? 101 ย่าวประชาลัมพันธ์ ชาล์ าณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง สำ Officeof of Commercial Affairs Trang 25 พฤษภาคม 2565 พาณิชย์ตรัง ตรัง ลุยตรวจสต็อกสุกร และเนือสุกร พื้น พื้นที่จังหวัดตรัง จัง หวัดตรัง "เพื่อป้องกันการกักตุน "เพื่อ การ และ และแก้ไขปัญหาการฉ่วย รฉวย โอกาสปรับราคา" สานักงานพาณัซย์จังหวัดตร้ง 28 จอ.วิเศษกุล .ทับเที่ยง อ.เมืองตรั้ง จ.ตรัง 92000 โทรดัพท์ะ 075-211488 โทรสาระ 075-211490 E-mail wl:g.opme.oebets// tg_ops@moc.go.th website"

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์