• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง ร่วมประชุมหารือ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวคุณภาพวิถีใหม่ อ่าวไทยและอันดามัน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 23 พ.ค. 2565 อ่าน [9]

...
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความพูดว่า "101 สำนักงานผาณิชย์จังหวัดตรัง สำนักงานพา ย่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวง ยาณิชย์ Ministry Officeof of Commercial Affairs Trang 20 พฤษภาคม 2565 พาณิชย์ตรัง ตรัง ...ร่วมประชุมหารือ หารือ ระชุม โครจภารยรดับผลิตภ้นที่มชยนเชื ท่องเที่ยวคุณภาพวิถีใหม่ อ่าวไทยและอันดามัน" สำนักงานทาผิชย์จังหวัดคจึง สำนักงานหฎไิจย์จ้งหวัด สำนักงา ตรง ?????? นตามียน์รนกัว นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมถ้วเจ้าหน้าที่กุ่สุ่สีป การค้าและการตลาด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ออนไลน์ Zoom ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มอันดามันและอ่าวไทย 11 จังหวัด เพื่อเตรียความพร้อมการดำเนินโครง ยกระดัผลิตภัณท์สุชนเชื่อนใยงการ คุณภาพวิถีใหม่ อ่าวไทยและอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดชุมพร เป็นหน่วยงานดำเนินการ ??????????? .? ???? ?????????????????????????? ?????????? จังหวัดตรง งมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อปรับภาพลักษณ์ร้านค้าและทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 แห่ง สำนักงานพาณิชย์จงหวัดตรัง 28 ถ.วิเศษกุล ต.หัยเที่ยง อ.เมืองครัง จ.ครัง 92000 โทรศัพท์ะ 075-211488 โทรสาระ 075-211490 E-mail tg_ops@moc.go.th website:"

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์