• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง ลุยตรวจสต็อกสุกรเเละเนื้อสุกร พื้นที่จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 19 พ.ค. 2565 อ่าน [7]

...
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสุกร ห้องเย็นเนื้อสุกรของผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 รวมทั้งตรวจติดตามผู้ประกอบการมิให้มีพฤติกรรมที่เป็นการผ่าฝืนกฎระเบียบของทางราชการ ผลการตรวจสอบ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ดำเนินการตรวจสต็อกผู้ประกอบการสุกร และเนื้อสุกร จำนวน 3 ราย คือ
- ฟาร์มสุนิตย์ สงคง
- บริษัท เบทาโกรเกษตร อุตสาหกรรม จำกัด (สาขาตรัง)
- บมจ. สยามแม็คโคร สาขาตรัง
2. มีสต็อกสุกรรวม 637 ตัว สต็อกห้องเย็นเนื้อสุกร 2,531.68 กิโลกรัม
3. ผู้ประกอบการมีการทำบัญชีคุมสินค้าสุกร ห้องเย็นเนื้อสุกร และมีบัญชีการเคลื่อนไหวเข้า- ออกสินค้า อย่างสม่ำเสมอ ไม่เข้าข่ายการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์