• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง ลงพื้นที่ Farm Outlet เค้กกนิษฐ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 19 พ.ค. 2565 อ่าน [8]

...
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "101 สำนักงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ข่าวประชาสมพันธ์ กระกรรงพาณิชย์ Ministry กระกรวงพาณิชย กาณิชย์ Commerce Office of Commercial Affairs Trang พาณิชย์ตรัง SI ลงพื้นที่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุภากิตตี้ เกลี้ยงสงค์ FARM พาณิชย์จังหวัดตรง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ Farm Outlet OUTLET เค้กกนิษฐา อ.นาโยง จ.ตรัง เค้กกนิษฐา "เพื่อติตามการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมยกระดับภาพลักษณร้านค้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยง ยกระ ท่องเที่ยววิถีใหม่ อ่าวไทยและอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2565" มานักงานพาณัชย์จังหวัดตรัง 28 จ.วิเศษกุล ต.ทิบเที่ยง อ.เมืองครัง จ.ครัง 92000 โทรดิพทะ 075-211488 โทรสาระ 075-211490 E-mail tg_ops@moc.go.th website :https://trang.moc.go.th"

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์