• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ภาพการดำเนินกิจกรรมพาณิชย์คุณธรรม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 17 พ.ค. 2565 อ่าน [10]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

1 12 ก.ค. 64 มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ทำความดี.pdf

2 13 พ.ย. 64 พิธีทำบุญสำนักงาน สืบสานวัฒนธรรม.pdf

3 24 พ.ย. 64 รับเกียรติบัตรผลการประเมินองค์กร.pdf

4 6 ธ.ค. 64 กิจกรรมทำความดีด้วย 2 คืน.pdf

5 9 ธ.ค. 64 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต.pdf

6 3 ก.พ. 65 รวบรวมปฏิทินเก่าส่งต่อมูลนิธิ.pdf

7 24 ก.พ. 65 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา.pdf

8 24 ก.พ. 65 ร่วมบริจาคโลหิต.pdf

9 23 มี.ค. 65 ร่วมบริจาคเส้นผม.pdf

10 31 มี.ค. 65 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา.pdf

11 2 เม.ย. 65 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา.pdf

12 6 เม.ย. 65 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา.pdf

13 11 เม.ย. 65 ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สงกรานต์ฯ.pdf

14 12 เม.ย. 65 สรงน้ำพระรดน้ำขอพรสงกรานต์ 65.pdf

15 25 เม.ย. 65 กิจกรรม จิตอาสา.pdf

16 26 เม.ย. 65 รวมกล่องเครื่องดื่มมูลนิธิ.pdf

17 27 เม.ย. 65 มอบรางวัล คนดีศรีพาณิชย์ตรัง.pdf

18 4 พ.ค. 65 กิจกรรม จิตอาสา.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์