• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 ระดับจังหวัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 17 พ.ค. 2565 อ่าน [7]

...
พาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
ปี 2565 ระดับจังหวัด
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2565 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ในการนี้มี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

1307.jpg

1313.jpg

1314.jpg

281663863_320038566964529_850501889868443725_n.jpg

1309.jpg

1312.jpg

1310.jpg

1311.jpg

1308.jpg


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์