• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 5 พ.ค. 2565 อ่าน [10]

...
วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการสินค้าเกลือทะเลจากจังหวัดสมุทรสาคร กับ ผู้ประกอบการจังหวัดตรัง ณ ริมนที รีสอร์ท อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดย นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนประมงจังหวัด ผู้แทนสหกรณ์ของจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดตรัง และผู้แทน YEC โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดตรังที่ต้องการใช้เกลือทะเลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัทตรังโอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหน้ำแข็งตรัง วิสาหกิจชุมชนบ้านบนควน(เต้าเจี้ยวแม่ปราณี) และเจ้าของผู้ผลิตปลาเค็มกางมุ้งศิริวรรณ และผู้ประกอบการสินค้าเกลือจากจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 ราย ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด และสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่งในการสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดสมุทรสาคร สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ อีกทั้งเกิดการเชื่อมโยง ต่อยอดในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในอนาคตต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "กลาก เวลา 9.00- 9.00-12.00 น. รัท จังหวัดตรัง"
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ ขวด
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องสำอาง
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์