• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง มอบรางวัล “คนดีศรีพาณิชย์ตรัง”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 29 เม.ย. 2565 อ่าน [10]

...
พาณิชย์ตรัง มอบรางวัล “คนดีศรีพาณิชย์ตรัง”
----------------------------------------------------
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบรางวัล “คนดีศรีพาณิชย์ตรัง” แก่ นายทวิรัตน์ สุขแจ่ม พนักงานพิมพ์ ส.3 รอบที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำความดี มีคุณธรรมปรากฎเป็นแบบอย่างที่ดีต่อหน่วยงานและสังคมอีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในการทำความดี ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์