• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ขอเชิญชวนทุกท่านสั่งซื้อ ”ขิงแก่สด จังหวัดลำพูน”

สำนักงานพาณิชย์จังไหวัดตรัง 29 เม.ย. 2565 อ่าน [10]

...
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า ".36.5 สำนักงานพาณิชย์ จัง หวัด รัง เชิญชวนสั่งซื้อ ขิงแก่สด จังหวัดลำพูน บรรจุตะกร้าละ 5 กก. ขิงดี มีประ โยชน์ บริโภค สร้างภูมิคุ้มกัน สั่งซื้อได้ ตั้งแต่วันนี้ 10 พ.ค. 2565 ราคา 125 บาท (รวมค่าขนส่ง) สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง โทร 075 218 215 สแกน QR CODE ใบสั่งซื้อขิง"

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์