• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์จังหวัดตรังสำรวจตลาดผักและผลไม้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 20 เม.ย. 2565 อ่าน [10]

...
พาณิชย์จังหวัดตรังสำรวจตลาดผักและผลไม้
วันที่ 19 เมษายน 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำรวจตลาดผักและผลไม้ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับการกระจายผลผลิตของเกษตรกรในจังหวัดตรังและช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงผลผลิตตกต่ำ ผลการดำเนินการสรุป ดังนี้
1. ตลาดสินค้า แตงโม จำนวน 10 ราย ฟักทอง และฟักเขียว จำนวน 20 ราย
2. ผู้ประกอบการค้าส่งสนใจรับผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังไปจำหน่ายค้าส่ง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีความต้องการรับซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์