• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจร้านทองรูปพรรณ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 20 เม.ย. 2565 อ่าน [4]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจร้านทองรูปพรรณ
วันที่ 19 เมษายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง บูรณาการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และตำรวจภูธรจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจร้านทองรูปพรรณในอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อป้องกันการหลอกลวงผู้บริโภค
ผลการดำเนินการสรุป ดังนี้
1. ตรวจร้านทองรูปพรรณ จำนวน 9 แห่ง คือ ห้างทองตุ้นเฮงหลี ห้างทองรุ่งโรจน์ ห้างทองเฮียบเฮงหลี ห้างทองฮวดเฮงหลี ห้างทองโชคเจริญ ห้างทองในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง ห้างสรรพสินค้า Big C สาขาตรัง และห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส
2. ร้านทองรูปพรรณได้แสดงสลากสินค้าตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสลาก ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2544) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมสลาก และ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสลาก ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2546) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมสลาก (ฉบับที่ 2) โดยมีการระบุชนิดของทองรูปพรรณ ชื่อและสถานที่ประกอบการหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย ปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ น้ำหนักทองรูปพรรณ และราคาทองรูปพรรณ พร้อมแจ้งราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณขั้นต่ำ ตามสมาคมค้าทองคำประกาศอย่างชัดเจนและครบถ้วน ไม่มีการหลอกลวงผู้บริโภค

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์