• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้ช่วยเหลือเกษตรกร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 12 เม.ย. 2565 อ่าน [9]

...
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความ
วันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้จากเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร ปริมาณ 1,400 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 25 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงสถานการณ์ Covid 19 และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้ให้แก่เกษตรกรในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์