• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 12 เม.ย. 2565 อ่าน [6]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
วันที่ 11 เมษายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บริษัท ตรังวัฒนาฟาร์ม จำกัด เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณ ป้องกันการกักตุนสินค้า และฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร รวมทั้งกำกับดูแลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2564 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ครอบครองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีปริมาณรับซื้อหรือปริมาณครอบครองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เดือนละ 50 เมตริกตันขึ้นไปต้องแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บฯ ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อหรือผู้รับ ณ วันสิ้นเดือนเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
 
ผลการตรวจบริษัท ตรังวัฒนาฟาร์ม จำกัด มีสต็อคข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทั้งหมด จำนวน 2,066.92865 เมตริกตัน ผู้ประกอบการมีการทำบัญชีคุมสินค้าและมีบัญชีการเคลื่อนไหวเข้า- ออกสินค้า อย่างสม่ำเสมอ ไม่เข้าข่ายการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้กักตุนสินค้า หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์