• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรังจัดประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดตรัง

ประชาชาติธุรกิจ 29 มี.ค. 2565 อ่าน [7]

...
พาณิชย์ตรังจัดประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดตรัง
วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อัยการจังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ขนส่งจังหวัด นายเจริญสุข แซ่อึ่ง รองประธานหอการค้าจังหวัด นายสุรชาติ เชาวน์วัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และนางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นเลขานุการ เพื่อรับทราบประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี พ.ศ. 2565 และผลดำเนินการตรวจติดตามราคาและปริมาณสินค้าเพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดชุดตรวจแบบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบราคาและปริมาณสินค้า การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าของสถานประกอบการ ร้านค้า ตลาดสด ฯลฯ ให้ครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัดตรัง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์