• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ว่าฯ พาเข้าวัด ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) แนะน้อมนำหลักธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 14 มี.ค. 2562 อ่าน [66]

...

(13 มี.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าวัด ฟังธรรม ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ในวันธรรมสวนะ” (วันพระ) ณ วัดไทรงาม ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง

          ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ในวันธรรมสวนะ เป็นเรื่องปกติจริง ๆ พวกเราเข้าอยู่แล้ว แต่เพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามกะที่สมบูรณ์เราเองจะต้องเป็นแกนนำในการที่จะบำรุงพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะสิ่งที่จัดทำโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เป็นหลักก็คือ ต้องการเชิญชวนทุกภาคส่วนได้มาช่วยกันร่วมทำบุญ เพราะว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าร่วมทำบุญทำทาน การให้ทานเป็นเรื่องที่สำคัญ เราส่วนหนึ่งที่เป็นข้าราชการเองรับทราบกันแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะรัชกาลที่ 9 เราปกครองโดยธรรม เพราะฉะนั้นหลักธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่เราจะน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการปฏิบัติราชการให้กับพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องมารับฟังหลักธรรม ดังที่พระคุณเจ้าได้นำเรียนไปแล้วว่า มาวัดทำบุญตักบาตรแล้วให้ทานแล้วต้องฟังธรรมด้วย เพื่อเราจะเก็บหลักธรรมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันในหน้าที่ของเรา ส่วนที่ 2 เราต้องการที่จะได้มาร่วมทำนุบำรุงศาสนาอย่างแท้จริงเพราะเราเป็นชาวพุทธ เราชาวพุทธสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากจะมีหลักธรรมแล้ว เราต้องปฏิบัติตามหลักธรรม และเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเราต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง เพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเรามาบำรุงพุทธศาสนา เราต้องมาทำด้วยตัวเอง อันนี้ถือเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญ ส่วนที่ 3 เรามาให้กำลังใจทั้งพระคุณเจ้าซึ่งจะมีลดน้อยถอยลง จำนวนลดลง เราเป็นชาวพุทธเราต้องมาบำรุงทำนุพระพุทธศาสนา นี่คือวัตถุประสงค์ 3 เรื่องที่โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ในวันธรรมสวนะ ซึ่งเราก็ขอเป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ หรือ แรม 15 ค่ำ โดยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นผู้จัดปฏิทินเวียนไปตามวัดต่าง ๆ เพราะฉะนั้นหัวหน้าส่วนราชการที่มาในวันนี้ ปฏิทินท่านลงไปได้เลย ถึงแม้ว่าผู้ว่าฯ อาจจะไม่ว่าง ก็จะมีรองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ ก็เป็นผู้นำเข้ามา ซึ่งจะไม่มีวันหยุด ทั้งนี้ขอเชิญชวนทุกท่านทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ และแรม 15 ค่ำ เข้าวัด หากทุกคนใช้หลักธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเรา ผมเชื่อว่าจะมีความสุขในการทำงาน

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์