• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรังลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 14 มี.ค. 2565 อ่าน [9]

...
พาณิชย์ตรังลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน สถานีตำรวจภูธรปะเหลียน และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 3-6 กระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันของผู้ประกอบการลานเทในพื้นที่อำเภอปะเหลียน จำนวน 12 แห่ง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรในการจำหน่ายผลปาล์มน้ำมัน ยกระดับมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และกำกับดูแลผู้ประกอบการลานเทให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดตรัง ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการลานเทแจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จำหน่ายผลปาล์มน้ำมันต้องยืนยันแสดงตัวตน โดยยื่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขายผลปาล์มประกอบการซื้อขายทุกครั้ง และห้ามรับซื้อผลปาล์มน้ำมันที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มา เพื่อป้องปรามการลักขโมยผลปาล์มน้ำมัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์