• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรังจัดกิจกรรมรณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 14 มี.ค. 2565 อ่าน [13]

...
พาณิชย์ตรังจัดกิจกรรมรณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ 11 มีนาคม 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างการรับรู้และป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภค ณ ห้างโรบินสันตรัง อำเภอเมืองตรัง โทษจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
??ขายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น จำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
??ขายสินค้าที่ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
??ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
??ขายสินค้าละเมิดสิทธิบัตร จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์