• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 25 ก.พ. 2565 อ่าน [10]

...

 

จังหวัดตรังตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ผู้แทนจากที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และผู้แทนจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ดำเนินการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงผลิตไบโอดีเซล รวม 5 แห่ง ได้แก่ 1) บจ.พิทักษ์ปาล์มออยล์ 2) บจ.เอส.พี.โอ.อะโกร 3) บมจ.ล่ำสูง (ประเทศไทย) 4) บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม และ 5) บจ. พารากอนอกรีเทค
สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้
1) CPO จำนวน 4,736.034 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2,422.327 ตัน (ม.ค. 65 จำนวน 2,313.707 ตัน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 104.695
2) CPKO จำนวน 440.160 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 160.238 ตัน (ม.ค. 65 จำนวน 279.922 ตัน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.244
3) ไบโอดีเซล (B 100) จำนวน 464.217 ตัน (เริ่มผลิตครั้งแรกหลังจากหยุดผลิตตั้งแต่เดือนมกราคม 2563)
4) ปริมาณผลปาล์มที่รับซื้อ ตั้งแต่ 1-23 ก.พ. 65 จำนวน 51,871.370 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 21,181.505 ตัน (ม.ค. 65 จำนวน 30,689.865 ตัน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.018
5) ปริมาณผลปาล์มที่ใช้ในการผลิต ตั้งแต่ 1-23 ก.พ. 65 จำนวน 49,802.610 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 21,839.280 ตัน (ม.ค. 65 จำนวน 27,963.330) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.100

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์