• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง ผลักดันผลิตภัณฑ์เตยปาหนันและก้านจาก สู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ครั้งที่ 3

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 18 ก.พ. 2565 อ่าน [6]

...
พาณิชย์ตรัง ผลักดันผลิตภัณฑ์เตยปาหนันและก้านจาก
สู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ครั้งที่ 3
******************
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ครั้งที่ 3 ตามโครงการยกระดับสินค้าและบริการด้วยช่องทางการตลาดวิถีใหม่ (New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จากการพัฒนาและออกแบบจากเตยปาหนันและก้านจาก ผ่านการไลฟ์สดทางเพจเฟสบุ๊คเพื่อให้เกิดการซื้อขายจริง โดย เจ้าของเพจ “กระเป๋ากระจูด ร้านธรรมมือ ทะเลน้อย” มีผู้ติดตามกว่า 92,000 follows ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดุหุนสามัคคี อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง การจัดกิจกรรมไลฟ์สดครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จักสานเตยปาหนัน ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดุหุนสามัคคี อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และผลิตภัณฑ์จักสานก้านจากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากโต๊ะเมือง และกลุ่มจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
รวมถึงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในการใช้โอกาสจากช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทันที เกิดมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นกว่า 124,000 บาท ซึ่งผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนันและก้านจากที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ กระเป๋าเตยปาหนันรูปแบบต่างๆ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าอเนกประสงค์ ตะกร้าใส่ผลไม้ ถาดผลไม้ขนาดต่างๆหลากหลายรูปทรง เป็นต้น
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน สร้างภาพลักษณ์สินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์จากพืชพื้นถิ่น รวมทั้งช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดตรังได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์