• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 3

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 18 ก.พ. 2565 อ่าน [7]

...
จังหวัดตรังจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 3
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก ตามโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 ณ บริเวณอาคารบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสิเกา โดยมีนายอำเภอสิเกา และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอให้การต้อนรับ ภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 อาทิ ไข่ไก่เบอร์ 2 (30 ฟอง) จำหน่ายราคา 65 บาท/แผง น้ำมันพืชปาล์ม (1 ลิตร) 45 บาท/ขวด หมูเนื้อแดง (ไหล่ สะโพก ขาหน้า คอ) 150 บาท/กก. หมูสามชั้น 160 บาท/กก. สินค้า OTOP สินค้าเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสิเกา และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ มากกว่า 20 รายการ เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกตามโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2565 ในพื้นที่ 10 อำเภอ ๆ ละ 2 วัน มีการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และครั้งต่อไปกำหนดระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณอาคารศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอรัษฎา จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงไปเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาดในวันและสถานที่ดังกล่าว

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์