• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จุรินทร์ เปิดหลักสูตรอบรมภาวะผู้นำพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รุ่น 2

ประชาชาติธุรกิจ 15 ก.พ. 2565 อ่าน [8]

...
“จุรินทร์” เปิดหลักสูตรอบรม ผู้นำภาวะวิกฤต ให้กับพาณิชย์จังหวัด รุ่น 2 Leadership skills คาดหวังการทำหน้าที่บริการประชาชนให้เต็มที่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างการเป็นประธานเปิดและมอบนโยบาย หลักสูตร “Leadership for Leader : พาณิชย์จังหวัด รุ่นที่ 2” ว่า การเปิดหลักสูตรภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อต้องการจัดอบรมให้กับพาณิชยังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายถอดความรู้ให้กับรุ่นต่อไปได้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงเป็นโอกาสที่จะจัดขึ้นเพราะเห็นว่ายังมีประโยชน์มาก วันนี้มีพาณิชย์ใหม่อีกจังหวัด 10 จังหวัดที่ยังไม่ผ่านโครงการนี้ ซึ่งเป็นหลักสูตรเติมเต็มให้กับพวกเรา

สิ่งหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์ให้ได้ คือ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำ การแก้ปัญหา และศิลปะในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและพี่น้องประชาชน จะติดตัวไปได้ตลอด และจะเป็นกลไกสำคัญนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จได้ต่อไปซึ่งประเมินค่าไม่ได้ เชื่อว่าเมื่อทุกท่านได้ผ่านกระบวนการนี้แล้วจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ดีขึ้น

ปัจจุบันนี้คนเป็นพาณิชย์จังหวัดยืนอยู่แถวหน้าไม่อายใครกล้าแสดงออก ภาวะผู้นำเกิดขึ้นจากการได้เรียนรู้และความเชื่อมั่น มีความมั่นใจ โดยที่ผ่านมาให้เห็นว่าพาณิชย์จังหวัดและทีมงาน ทำงานถือว่าประสบความสำเร็จ จึงขอชื่นชมจากงานที่ออกมาด้วยความจริงใจ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระกิจให้กับงานของกระทรวงพาณิชย์ โดยหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วจะมีศักยภาพเพิ่มขึ้น หลักสูตรสำคัญ

เช่น บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค ซึ่งพาณิชย์จังหวัดจะต้องเปลี่ยนจากผู้คุมกฎเป็นผู้รับใช้และให้บริการประชาชน คือ หัวใจสำคัญ ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ เพื่อนร่วมงานในส่วนภูมิภาคด้วยกัน เราคือฟันเฟืองหนึ่งของกระทรวงในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

“เรื่องการบริหารภายใต้ข้อจำกัด เช่น คน เงิน สถานที่ และอื่นๆ ไม่มีประเทศไหน ไม่มีกระทรวงใด ไม่มีหน่วยงานไหน มีทรัพยากรให้ครบถ้วนอย่างที่ต้องการได้เต็ม 100 เราต้องบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดทั้งสิ้น คือการพิสูจน์ความเป็นนักบริหารของเรา ถ้าทุกอย่างพร้อม ไม่ต้องมีเรา ใครก็ทำได้ให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกอย่างพร้อม แต่เพราะภายใต้ข้อจำกัดจึงต้องมีเรา และถ้าประสบความสำเร็จ คือฝีมือของเรา คือการพิสูจน์ความเป็นนักบริหารของเรา”

สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คือ การพิสูจน์ศักยภาพของเราในฐานะผู้นำเพราะยิ่งเป็นพาณิชย์จังหวัดยิ่งรับผิดชอบมากขึ้น ปัญหาเฉพาะหน้าเกิดบ่อย โดยเฉพาะช่วงหลังกระทรวงพาณิชย์ก็มีนโยบายประกันรายได้เกษตรกร และมีพืชเกษตรอื่นปัญหาเฉพาะหน้าจะแก้อย่างไร ต้องคิดกันไว้และเตรียมการสำหรับการแก้ปัญหา ตนเชื่อว่าพวกพาณิชย์จังหวัดที่เติบโตมาจนถึงเป็นเบอร์ 1-3 ของสำนักงานจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหามามาก

นอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คือการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤต ซึ่งจะมีกี่คนที่ทำได้ ต้องเรียนรู้และมีประสบการณ์ ศึกษาจากผู้ประสบความสำเร็จ ยิ่งภาวะวิกฤตเท่าไหร่ ยิ่งต้องการผู้นำที่มีวุฒิภาวะผู้นำสูงในการเข้ามาแก้ปัญหามากเท่านั้น

อย่างไรก็ดี หากพาณิชย์จังหวัดทำได้ดี กระทรวงพาณิชย์ก็เบาแรง ปัญหาก็จะไม่มาถึงส่วนกลาง จบที่พาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์ยุคนี้ให้โอกาสพาณิชย์จังหวัดมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้า และสุดท้ายการบริหารจัดการที่ผู้นำจะต้องตระหนัก คือการประชุม เป็นวิชาที่ต้องการให้เรียน เพื่อให้การประชุมบรรลุเป้าหมายที่กำหนด สามารถสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้เข้าร่วมประชุมให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ ถ้าที่ประชุมขัดแย้งเราจะตัดสินอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับ สรุปการประชุมแล้วกลับไปทำงานได้ สรุปอย่างไรให้ทุกฝ่ายเป็นมติการประชุม อยากให้ตระหนักและเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในหน้าที่การทำงานในอนาคต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์