• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังจัดชุดลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามการกักตุนสินค้า

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดรัง 10 ก.พ. 2565 อ่าน [7]

...
จังหวัดตรังจัดชุดลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามการกักตุนสินค้า
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายนางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสง พาณิชย์จังหวัดตรังผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดตรัง และปศุสัตว์อำเภอเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสินค้าเนื้อสุกรชำแหละ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 และตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พศ. 2497 ณ เบทาโกรช็อป สาขาตรัง ห้างแม็คโคร สาขาตรัง และร้านหมูถูกใจ ผลจากการตรวจสอบ พบว่า เบทาโกรช็อป สาขาตรัง มีสต็อกเนื้อสุกรจำนวน 792 กิโลกรัม ห้างแม็คโคร สาขาตรัง มีสต็อกเนื้อสุกรจำนวน 1,167.43 กิโลกรัม และร้านหมูถูกใจ มีสต็อกเนื้อสุกรจำนวน 429.6 กิโลกรัม ซึ่งเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค และมีปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจน ทั้งนี้ ได้แจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการห้ามกักตุนสินค้า ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 30 หากฝ่าฝืนอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งจำปรับ ตามมาตรา 41

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์