• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดรัง นำคณะทำงานตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 28 ก.พ. 2562 อ่าน [77]

...

          - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดรัง นำคณะทำงานตรวจสต็อก    น้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด พร้อมผู้แทนจาก ร.15 พัน 4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 6 โรงงาน โดยผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มประจำเดือนกุมภาพันธ์  2562 ปรากฏว่าปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) คงเหลือทั้งสิ้น 6,278.423 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 251.924 ตัน คิดเป็นร้อยละ 4.18 ปริมาณน้ำมันเมล็ดใน (CPKO) คงเหลือทั้งสิ้น 1,522.588 ตัน ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 507.986 ตัน คิดเป็นร้อยละ 25.02

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์