• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 3

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 31 ม.ค. 2565 อ่าน [7]

...
จังหวัดตรังจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 3
วันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ตรวจเยี่ยมการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก ตามโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ ท่าแพขนานยนต์ อำเภอกันตัง ซึ่งภายในงานมีจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 อาทิ ไข่ไก่เบอร์ 2 (30 ฟอง) จำหน่ายราคา 65 บาท/แผง น้ำมันพืชปาล์ม (1 ลิตร) 45 บาท/ขวด หมูเนื้อแดง (ไหล่ สะโพก ขาหน้า คอ) 150 บาท/กก. สินค้า OTOP สินค้าเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่ และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ มากกว่า 20 รายการ เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2565 ในพื้นที่ 10 อำเภอ ๆ ละ 2 วัน
ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และครั้งต่อไปกำหนดระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงไปเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาดในวันและสถานที่ดังกล่าว

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์