• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง ลงพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองกันตังและตลาดแหลมม่วง อำเภอกันตัง เพื่อติดตามสถานการณ์ ปริมาณ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 28 ม.ค. 2565 อ่าน [11]

...
วันที่ 27 มกราคม 2565 ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายอำเภอกันตัง นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองกันตังและตลาดแหลมม่วง อำเภอกันตัง เพื่อติดตามสถานการณ์ ปริมาณ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และกำกับดูแลร้านค้าให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าอย่างชัดเจน ไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร ป้องกันการกักตุนและปฏิเสธการจำหน่ายสินค้า จากการตรวจสอบ พบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจน อาทิ ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละราคา เนื้อแดงกิโลกรัมละ 180-190 บาท สามชั้นกิโลกรัมละ 200-210 บาท ไก่ทั้งตัวไม่รวมเครื่องในราคากิโลกรัมละ 70-80 บาท ผักกาดขาวกิโลกรัมละ 25 บาท ดอกกะหล่ำกิโลกรัมละ 20 บาท มะนาวแป้นกิโลกรัมละ 60 บาท เป็นต้น
จากสถานการณ์ปัจจุบันราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้มอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพประชาชน อาทิ เนื้อหมู ไก่สด ไข่ไก่ ในตลาดสด/ตลาดนัด และร้านจำหน่ายเนื้อหมูในพื้นที่ 10 อำเภอของจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อกำกับดูแลร้านค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์